Simone Hof

Fractievoorzitter ChristenUnie
Simone Hof

Portefeuille

  • Bereikbaarheid / mobiliteit / verkeer en vervoer
  • Lokale infrastructuur (inclusief parkeren)
  • Landbouw en Natuur
  • Water (inclusief Vechtpark)
  • Ruimtelijke ordening (beleid, excl. bestemmingsplannen) / Omgevingswet
  • Recreatie en Toerisme
  • Jeugdzorg 

Nevenactiviteiten

  • Adviseur in dienst van Balance Advies + projecten + interim
  • Voorzitter ondernemingsraad Balance Advies + projecten + interim

Website