Maarten Offinga

Burgemeester
Maarten Offinga

Offinga zit namens de gemeente in de volgende besturen:

  • Lid dagelijks bestuur EUREGIO 
  • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst IJsselland
  • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
  • Lid districtelijk Veiligheidsoverleg Politie en RCIV
  • Lid Regionaal bestuurlijk kernteam Regio Zwolle (nagaan?)
  • Lid Regiegroep Regio Zwolle
  • Lid Stuurgroep Grensoverschrijdende samenwerking Nederland – Nedersaksen (grensnoabers?)
  • Lid bedrijvensociëteit A37