Heidi Mensink-Vrieling

Raadslid CDA
Heidi Mensink-Vrieling

Portefeuille

  • Bouwzaken
  • Economie
  • Centrumontwikkeling diverse kernen

Nevenactiviteiten

  • Directeur-bestuurder LOC+
  • Projectmanager Stimuland
  • Vrijwilliger Stichting Senang

Contactgegevens