Erik Back

Raadslid VVD
Erik Back

Portefeuille

 • Intergemeentelijke en grensoverschrijdenden aangelegenheden
 • RO (inclusief omgevingswet)
 • Volkshuisvesting / wonen
 • Beheer openbare ruimte
 • Centrumontwikkeling diverse kernen
 • Natuur- en landschapsbeleid / plattelandsontwikkeling
 • Duurzaamheid en klimaat
 • Water (inclusief Vechtpark)
 • Afval en milieu

Nevenactiviteiten

 • DGA Erik Back beheer bv
 • Eigenaar Boer Back
 • Lid Regioraad KvK
 • Lid Werkgeversberaad
 • Onafhankelijk voorzitter CROTA

Contactgegevens