Simone Hof

Raadslid ChristenUnie
Simone Hof

Portefeuille

 • Bereikbaarheid / mobiliteit / verkeer en vervoer
 • Lokale infrastructuur (inclusief parkeren)
 • Landbouw en Natuur
 • Water (inclusief Vechtpark)
 • Ruimtelijke ordening (beleid, excl. bestemmingsplannen) / Omgevingswet
 • Recreatie en Toerisme
 • Jeugdzorg 

Nevenactiviteiten

 • Adviseur in dienst van Balance Advies + projecten + interim
 • Vice-voorzitter ondernemingsraad Balance Advies + projecten + interim
 • Lid vertrouwenscommissie predikant GKv
 • Voorzitter begeleidingscommissie predikant GKv Balkbrug
 • Voorzitter ThuisFrontComité Wycliffe Bijbelvertalers

Contactgegevens