Overzicht gemeenteraadsleden

P.H. (Peter) Snijders
P.H. (Peter) Snijders

Telefoon:
Adres: Stephanuspark 1
Postcode: 7772 HZ
Woonplaats: Hardenberg
Informatie

De heer Snijders zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid dagelijks bestuur EUREGIO
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst IJsselland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid stuurgroep RIEC Oost-Nederland
 • Lid districtelijke stuurploeg Opsporing
 • Lid districtelijk Veiligheidsoverleg Politie en RCIV
 • Vice-voorzitter commissie Informatiesamenleving VNG
 • Lid aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Tafel infrastructuur/bereikbaarheid Regio Zwolle
 • Lid Instellingsadviesraad Alfa-College
 • Lid Regionaal bestuurlijk kernteam Regio Zwolle
 • Lid Regiegroep Regio Zwolle

 

Nevenfuncties:

 • Voorzitter VVD regiobestuur Oost
 • Voorzitter raad van toezicht stichting Combinatie Elker - het Poortje
 • Vice-voorzitter gebruikersgroep PinkRoccade