Zittingen gemeentelijk stembureau

Op 4 februari en 21 maart zijn er openbare zittingen van het gemeentelijk stembureau. U kunt online meekijken tijdens de zittingen via de livestream.

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten

Tijdens de openbare zitting op 4 februari beslist het gemeentelijk stembureau over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de openbare zitting op 21 maart stelt het gemeentelijk stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vast. 

Bijwonen van de openbare zittingen

Beide zittingen beginnen om 10 uur. De zitting van 4 februari is in de Raadzaal van het gemeentehuis en begint om 10.00 uur. De zitting van 21 maart is ook in de Raadzaal en begint ook om 10.00 uur. 

U kunt de openbare zittingen online bekijken. Vanaf 5 minuten voordat de zitting begint, kunt u de livestream bekijken via knop 'nu live' bovenaan de pagina. 

Bezwaar maken

Wilt u tijdens de zitting bezwaar maken? Stuur dan een email naar griffie@hardenberg.nl

Geef in uw e-mail de volgende informatie:

  • waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw naam;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres.

Let op: u kunt alleen tijdens de zitting bezwaar maken. 

Verkiezingsnieuwsbrief

Wilt u geen nieuws missen over de gemeenteraadsverkiezingen? Meld u dan nu aan voor onze verkiezingsnieuwsbrief.