Wat is de gemeenteraad?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiest u leden voor de gemeenteraad. Maar wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Op deze pagina leggen we uit wat de gemeenteraad doet en waarom het zo belangrijk is dat u stemt.

Waar beslist de gemeenteraad over?

De gemeenteraad neemt onder andere beslissingen over onderstaande onderwerpen.

Afval

De gemeente zorgt voor het ophalen van afval. Ook beslist de gemeente of afval gescheiden wordt opgehaald. En welke containers worden gebruikt en hoeveel afval inwoners gratis mogen aanbieden.

Armoede

In Hardenberg zijn mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven. Zij verdienen te weinig met hun werk of ze hebben geen werk. De gemeente steunt deze mensen. Bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering of hulp bij schulden. Of met het betalen van de sportclub of schoolspullen

Bibliotheken en taalles

De gemeente zorgt voor taalles voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook geeft de gemeente geld aan bibliotheken.

Gezondheid

De gemeente helpt mensen die zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door een rolstoel te regelen. Of hulp bij het huishouden. De gemeente regelt ook hulp voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld bij problemen in een gezin of bij lichamelijke problemen.

Sport

De gemeente betaalt mee aan sportvelden, sporthallen, stadions en zwembaden. De gemeente geeft ook geld aan sportverenigingen.

Vergunningen

De gemeente geeft vergunningen aan bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld winkels, restaurants, theaters en clubs. In een vergunning worden afspraken gemaakt. Mag de winkel op zondag open? Hoeveel geiten mag de boerderij houden? Hoe moet het restaurant afval opruimen? Hoe laat moet het theater sluiten? En hoe hard mag het geluid in de club?

Verkeer en wonen

De gemeente bepaalt wat waar in de gemeente wordt gebouwd: bedrijven, fietspaden, speeltuinen, sportvelden, wegen en winkels. De gemeente beslist dan bijvoorbeeld: meer bomen of meer parkeerplaatsen, meer huurwoningen of meer koopwoningen. En of je mag verbouwen.

Belasting 

Alle dingen die in de gemeente gebeuren kosten geld. De gemeente heeft hiervoor veel geld nodig. Daarom betalen we belasting aan de gemeente. Bijvoorbeeld afvalstoffenheffing. De gemeenteraad bepaalt welke belasting we aan de gemeente betalen en hoeveel. De gemeente krijgt ook veel geld van de landelijke overheid.

Verkiezingsnieuwsbrief

Wilt u geen nieuws missen over de gemeenteraadsverkiezingen? Meld u dan nu aan voor onze verkiezingsnieuwsbrief.