Transitievisie Warmte

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier verwarmd. Hoe we dat in Hardenberg gaan doen en wat dat voor u betekent? Dat leggen we uit in de Transitievisie warmte.

De aanpak voor een duurzaam Hardenberg is vastgelegd in een meerjarenprogramma. Een van de kernopgaven is minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken. Met de ambities sluit de gemeente aan op de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat in 2030 in een kwart van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. In 2050 mag in de woningen helemaal geen aardgas meer voor worden gebruikt. 

Deze energietransitie is een grote uitdaging. Gelukkig gebeurt er al veel om Hardenberg duurzamer te maken. We wekken duurzame energie op, woningcorporatie Vechtdal Wonen isoleert en verduurzaamt haar woningen en veel inwoners en ondernemers zijn zelf al aan de slag om hun energieverbruik te verminderen. Maar er is meer nodig om in 2050 zonder aardgas te kunnen. In de Transitievisie warmte staat wat we daarvoor moeten doen.Drie stappen

Om te zorgen dat we ook in 2050 kunnen koken, douchen en onze huizen kunnen verwarmen, moeten we nu aan de slag. Dat doen we in drie stappen.

  1. Isoleren: door gebouwen en woningen optimaal te isoleren, hebben we minder energie nodig. 
  2. Energie efficiënt gebruiken en woningen en gebouwen aardgasvrij-ready maken: we zetten steeds meer in op energiebesparing, onder andere door energiezuinige installaties en apparatuur. En we onderzoeken hoe we woningen en gebouwen het best zonder aardgas kunnen verwarmen; bijvoorbeeld door een warmtenet of warmtepomp.
  3. Overstappen van aardgas naar duurzame energie: na stap 1 en 2 stappen we over op duurzame energie, zoals een warmtenet of een duurzaam gas. 

Bij al deze stappen vindt de gemeente Hardenberg het belangrijk dat iedereen de overstap kan betalen. We kijken daarom goed hoe we de kosten van de overstap zo laag mogelijk kunnen houden. Dit doen we onder andere door alle duurzame warmte- en energiebronnen zo doeltreffend mogelijk in te zetten.  

We weten nog niet alles rond de energietransitie. We wachten bijvoorbeeld nog op wetgeving. En we verwachten nog vernieuwingen op energiegebied. Maar als we blijven wachten tot we alles zeker weten, zijn we te laat. Daarom beginnen we nu op basis van wat we al wél weten. We houden ruimte om onze plannen bij te stellen als dat nodig is. 

Een routekaart voor elk woningtype

Wat er moet gebeuren om de overstap te maken naar duurzame energie, verschilt per woningtype. Voor een oude boerderij in het buitengebied is een andere aanpak nodig dan voor een tien jaar oude tussenwoning. Daarom brengen we per woningtype in kaart wat er nodig is.

We beginnen met de vijf meest voorkomende woningtypen:

  1. Hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning gebouwd tussen 1965 en 1991 (3.325 woningen)
  2. Hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning gebouwd tussen 1992 en 2011 (1.994 woningen)
  3. Tussenwoning gebouwd tussen 1965 en 1991 (3.040 woningen)
  4. Appartementen gebouwd tussen 1992 en 2011 (1.306 woningen)
  5. Vrijstaande woningen gebouwd voor 1945 (1.463 woningen)

Voor deze woningtypen maken we samen met de woningeigenaren een routekaart. Op de routekaart staan de maatregelen die nodig zijn om de woning op een duurzame manier te verwarmen. Elke routekaart volgt de drie stappen. Het start dus met isolatie zodat minder warmte nodig is. Het eindigt met de overstap naar een duurzame warmtebron.

Met het maken van de routekaarten voor deze 5 meest voorkomende woningtypen doen we ervaring op. En weten we voor bijna de helft van de woningen in de gemeente Hardenberg welke aanpak nodig is. Daarna maken we ook voor andere woningtypen een routekaart.

Woningeigenaren kunnen de routekaarten straks via een online tool te bekijken. Zo ziet u als bewoner of woningeigenaar welke mogelijkheden er zijn. En welke stappen u kunt zetten richting een duurzaam verwarmde woning.

Wat kunt u nu al doen? 

Wilt u weten wat u nu kunt doen om te zorgen dat u klaar bent voor een toekomst met duurzame energie? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/hardenberg.

Lees de Transitievisie warmte

Lees hieronder de volledige tekst van de Transitievisie warmte. Of lees de samenvatting of de publieksversie.