Transitievisie Warmte

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier verwarmd. Wat daarvoor moet gebeuren, verschilt per woningtype. Daarom maken we voor elk woningtype een energiebespaarroute. De energiebespaarroute voor het eerste woningtype is klaar.

Ook maken we met inwoners energiebespaarroutes voor hun woning. U leest daar meer over op deze pagina. Wilt u helpen bij het maken van de volgende energiebespaarroute? Meldt u zich dan aan.

De aanpak voor een duurzaam Hardenberg is vastgelegd in een meerjarenprogramma. Een van de kernopgaven is minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken. Met de ambities sluit de gemeente aan op de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat in 2030 in een kwart van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. In 2050 mag in de woningen helemaal geen aardgas meer voor worden gebruikt. 

Deze energietransitie is een grote uitdaging. Gelukkig gebeurt er al veel om Hardenberg duurzamer te maken. We wekken duurzame energie op, woningcorporatie Vechtdal Wonen isoleert en verduurzaamt haar woningen en veel inwoners en ondernemers zijn zelf al aan de slag om hun energieverbruik te verminderen. Maar er is meer nodig om in 2050 zonder aardgas te kunnen. In de Transitievisie warmte staat wat we daarvoor moeten doen.Drie stappen

Om te zorgen dat we ook in 2050 kunnen koken, douchen en onze huizen kunnen verwarmen, moeten we nu aan de slag. Dat doen we in drie stappen.

 1. Isoleren: door gebouwen en woningen optimaal te isoleren, hebben we minder energie nodig. 
 2. Energie efficiënt gebruiken en woningen en gebouwen aardgasvrij-ready maken: we zetten steeds meer in op energiebesparing, onder andere door energiezuinige installaties en apparatuur. En we onderzoeken hoe we woningen en gebouwen het best zonder aardgas kunnen verwarmen; bijvoorbeeld door een warmtenet of warmtepomp.
 3. Overstappen van aardgas naar duurzame energie: na stap 1 en 2 stappen we over op duurzame energie, zoals een warmtenet of een duurzaam gas. 

Bij al deze stappen vindt de gemeente Hardenberg het belangrijk dat iedereen de overstap kan betalen. We kijken daarom goed hoe we de kosten van de overstap zo laag mogelijk kunnen houden. Dit doen we onder andere door alle duurzame warmte- en energiebronnen zo doeltreffend mogelijk in te zetten.  


We weten nog niet alles rond de energietransitie. We wachten bijvoorbeeld nog op wetgeving. En we verwachten nog vernieuwingen op energiegebied. Maar als we blijven wachten tot we alles zeker weten, zijn we te laat. Daarom beginnen we nu op basis van wat we al wél weten. We houden ruimte om onze plannen bij te stellen als dat nodig is. 

Een energiebespaarroute voor elk woningtype

Wat er moet gebeuren om de overstap te maken naar duurzame energie, verschilt per woningtype. Voor een oude boerderij in het buitengebied is een andere aanpak nodig dan voor een tien jaar oude tussenwoning. Daarom brengen we per woningtype in kaart wat er nodig is.

Voor elk type woning maken we samen met de woningeigenaren een energiebespaarroute. Hierop staan de maatregelen die nodig zijn om de woning op een duurzame manier te verwarmen. Elke energiebespaarroute volgt de drie stappen. Het start dus met isolatie zodat minder warmte nodig is. Het eindigt met de overstap naar een duurzame warmtebron.

We zijn begonnen met de energiebespaarroutes voor de vijf meest voorkomende woningtypen:

 • Hoekwoning of twee-onder-eenkapwoning gebouwd tussen 1965 en 1991 (3.325 woningen).
  De energiebespaarroutes voor dit woningtype zijn klaar. U downloadt de pdf-bestanden hieronder.
 • Hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning gebouwd tussen 1992 en 2011 (1.994 woningen)
 • Tussenwoning gebouwd tussen 1965 en 1991 (3.040 woningen)
 • Vrijstaande woningen gebouwd voor 1945 (1.463 woningen)
 • Appartementen gebouwd tussen 1992 en 2011 (1.306 woningen)

Zo doen we ervaring op. En weten we voor bijna de helft van de woningen in de gemeente Hardenberg welke aanpak nodig is. Daarna maken we ook voor andere woningtypen een energiebespaarroute.

Woningeigenaren doen mee bij het maken van de routekaarten

Het is uiteindelijk aan de woningeigenaren van de woningen om stappen te zetten en de eigen woning te verduurzamen. De gemeente wil de woningeigenaren daar zo goed mogelijk mee helpen. En ook rekening houden met ieders situatie en portemonnee.

Maar de gemeente vraagt ook de hulp van de woningeigenaren. Zij kennen hun eigen woning het best en weten wat er wel of niet mogelijk is. Daarom helpen woningeigenaren bij het maken van de energiebespaarroutes.

Ontwikkelgroep
Woningeigenaren in de ontwikkelgroep stellen hun huis beschikbaar voor een energie-inspectie. Een technisch expert kijkt dan samen met de woningeigenaar naar de mogelijkheden voor de woning. Tijdens een aantal sessies helpen ze bij het maken van de energiebespaarroute. Vragen waarover de ontwikkelgroep zich buigt zijn:

 • Welke maatregelen zijn er nodig en mogelijk in hun woning?
 • Wat zijn dan de kosten en de opbrengsten?
 • Wat vinden woningeigenaren belangrijk bij het uitvoeren van de maatregelen?

Controlegroep
Een controlegroep kijkt mee bij het maken van de energiebespaarroute. En controleert of deze maatregelen ook voor hun woning nodig zijn. En of ze ook echt toe te passen zijn.

Bent u eigenaar van een hoekwoning of een twee-onder-eenkapwoning die is gebouwd tussen 1992 en 2011? Dan kunt u zich tot en met 7 januari 2024 aanmelden om mee te helpen met het maken van de routekaart.


Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u nu kunt doen om te zorgen dat u klaar bent voor een toekomst met duurzame energie? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/hardenberg.


Lees de Transitievisie warmte

Lees hieronder de volledige tekst van de Transitievisie warmte. Of lees de samenvatting of de publieksversie.