Mobiliteit

Als gemeente werken we mee aan het plaatsen van laadpalen voor electrische auto's. En aan een aardgasvulpunt en een bio-ethanolvulpunt.

We willen elektrisch rijden stimuleren. Daarom moet elke kern in de gemeente een openbare laadpaal krijgen. U kunt online een aanvraag indienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal bij u in de buurt. Zo kunt u ook een elektrische auto nemen als u niet op uw eigen terrein een laadpaal kunt plaatsen.

Samen met Plaatselijk Belang uit de verschillende kernen bepalen we of er behoefte is aan een openbare laadpaal en op welke locatie de laadpaal komt te staan. U kunt een openbare laadpaal aanvragen via www.laadpaalaanvragen-oost.nl.

Bestaande oplaadpalen

In de gemeente Hardenberg staan inmiddels al meerdere oplaadpalen voor elektrische auto’s. Op de website www.oplaadpalen.nl kunt u zien of er al laadpalen bij u in de buurt geplaatst zijn. Voor het gebruik van laadpalen in de openbare ruimte heeft u een laadpas nodig. Op de website www.laadpas.com kunt u aanbieders van laadpassen met elkaar vergelijken en een laadpas aanvragen.

Vulpunten

We werken ook mee aan het plaatsen van aardgasvulpunten of bio-ethanolvulpunten. Bij Mastebroek Autoservice in Hardenberg (op de hoek van Haardijk/N34) ligt al een groengasvulpunt.

Gemeentelijke voorbeeldprojecten

Met de eigen gemeentelijk voertuigen wordt ervaring opgedaan met elektrisch en hybride vervoer, gebruik van aardas, biobrandstof en bio-ethanol. De gemeente wil hiermee de innovaties zichtbaar maken, alternatieven bieden aan de eigen medewerkers voor dienstreizen, bijvoorbeeld met een duurzame poolauto en bij vervanging van voertuigen kiezen voor het meest duurzame alternatief.

Als gevolg van het opraken van fossiele brandstoffen komen er steeds meer duurzame vormen van mobiliteit op de markt. Op het gebied van duurzame mobiliteit wil de gemeente Hardenberg graag het goede voorbeeld geven. Door gebruik te maken van elektrische fietsen en scooters en groen-gas-auto’s worden de mogelijkheden en innovaties op dit gebied zichtbaar gemaakt voor de inwoners. Met de plaatsing van elektrische oplaadpunten wil de gemeente daarnaast het elektrisch rijden onder de inwoners stimuleren.

De duurzame ambities van Hardenberg hebben onder meer betrekking op het vervoer. Om dit concreet vorm te geven zet de gemeente een aantal fietsen en elektrische scooters in als duurzame vervoersmiddelen voor dienstreizen van ambtenaren. Het gaat om twee elektrische scooters, twee elektrische fietsen en twee gewone fietsen. Deze scooters en fietsen worden door ambtenaren van de gemeente gebruikt voor dienstreizen over korte afstanden. Doordat de eigen auto niet langer gebruikt hoeft te worden voor dergelijke dienstreizen, wordt hiervoor dus ook geen kilometervergoeding gegeven. Ook in de buitendienst wordt gebruik gemaakt van een duurzaam voertuig, de Goupil G4.

Elektrisch vervoer en groen gas
Ook heeft de gemeente Hardenberg al elektrische auto's aangeschaft. Eén van deze auto’s wordt gebruikt door het Cleanteam van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, ook de accountmanager bedrijven rijdt in een elektrische auto.

De Toezichthouders Veiligheid Hardenberg (TVH) rijden op 'groengas'. Dit is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De brandstof wordt schoon geproduceerd. Verder is het de bedoeling dat de gemeente bij het vervangen van gemeentelijke voertuigen voor de meest duurzame optie kiest.