Mobiliteit

De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s, een aardgasvulpunt en een bio-ethanolvulpunt.

De gemeente Hardenberg wil elektrisch rijden stimuleren. Daarom moet elke kern in de gemeente de beschikking krijgen over een openbare laadpaal. Inwoners, forenzen en werkenden uit de gemeente Hardenberg kunnen online een aanvraag indienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal bij hun in de buurt. Zo wordt het voor mensen die niet op eigen terrein een laadpaal kunnen plaatsen, aantrekkelijker om toch een elektrische auto aan te schaffen.

De gemeente Hardenberg wil alle kernen in de gemeente zoveel mogelijk voorzien van openbare laadpalen. In samenwerking met Plaatselijk Belang uit de verschillende kernen gaat de gemeente bepalen of er behoefte is aan een openbare laadpaal en op welke locatie de laadpaal komt te staan. Het aanvragen van een openbare laadpaal kan via de website www.openbaarladen.nl/hardenberg.

Bestaande oplaadpalen

In de gemeente Hardenberg staan inmiddels al meerdere oplaadpalen voor elektrische auto’s. Op de website www.oplaadpalen.nl kunt u zien of er al laadpalen bij u in de buurt geplaatst zijn. Voor het gebruik van laadpalen in de openbare ruimte heeft u een laadpas nodig. Op de website www.laadpas.com kunt u aanbieders van laadpassen met elkaar vergelijken en een laadpas aanvragen.

Vulpunten

De gemeente Hardenberg werkt ook mee aan het realiseren van aardgasvulpunten of bio-ethanolvulpunten. Bij Mastebroek Autoservice in Hardenberg (op de hoek van Haardijk/N34) ligt inmiddels een groengasvulpunt.

Gemeentelijke voorbeeldprojecten

Met de eigen gemeentelijk voertuigen wordt ervaring opgedaan met elektrisch en hybride vervoer, gebruik van aardas, biobrandstof en bio-ethanol. De gemeente wil hiermee de innovaties zichtbaar maken, alternatieven bieden aan de eigen medewerkers voor dienstreizen, bijvoorbeeld met een duurzame poolauto en bij vervanging van voertuigen kiezen voor het meest duurzame alternatief.

Als gevolg van het opraken van fossiele brandstoffen komen er steeds meer duurzame vormen van mobiliteit op de markt. Op het gebied van duurzame mobiliteit wil de gemeente Hardenberg graag het goede voorbeeld geven. Door gebruik te maken van elektrische fietsen en scooters en groen-gas-auto’s worden de mogelijkheden en innovaties op dit gebied zichtbaar gemaakt voor de inwoners. Met de plaatsing van elektrische oplaadpunten wil de gemeente daarnaast het elektrisch rijden onder de inwoners stimuleren.

De duurzame ambities van Hardenberg hebben onder meer betrekking op het vervoer. Om dit concreet vorm te geven zet de gemeente een aantal fietsen en elektrische scooters in als duurzame vervoersmiddelen voor dienstreizen van ambtenaren. Het gaat om twee elektrische scooters, twee elektrische fietsen en twee gewone fietsen. Deze scooters en fietsen worden door ambtenaren van de gemeente gebruikt voor dienstreizen over korte afstanden. Doordat de eigen auto niet langer gebruikt hoeft te worden voor dergelijke dienstreizen, wordt hiervoor dus ook geen kilometervergoeding gegeven. Ook in de buitendienst wordt gebruik gemaakt van een duurzaam voertuig, de Goupil G4.

Elektrisch vervoer en groen gas
Ook heeft de gemeente Hardenberg al elektrische auto's aangeschaft. Eén van deze auto’s wordt gebruikt door het Cleanteam van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, ook de accountmanager bedrijven rijdt in een elektrische auto.

De Toezichthouders Veiligheid Hardenberg (TVH) rijden op 'groengas'. Dit is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De brandstof wordt schoon geproduceerd. Verder is het de bedoeling dat de gemeente bij het vervangen van gemeentelijke voertuigen voor de meest duurzame optie kiest.