Gemeentewerf

In 2011 is de nieuwe gemeentewerf op industrieterrein Haardijk in gebruik genomen. Het is de meest duurzame gemeentewerf in Nederland. De gemeente Hardenberg is 32.000 hectare groot, heeft in totaal 900 kilometer wegen en fietspaden, 14.000 lichtmasten, 650 speeltoestellen, 230 gemeentelijke gebouwen, 2000 pompunits voor de riolering en 55.000 bomen in 560 hectare openbaar groen.

Voorheen werkte het team Beheer Openbare Ruimte vanuit meerdere verouderde locaties. Omdat het goedkoper en efficiënter is om het onderhoud van de openbare ruimte vanuit één basislocatie te laten plaatsvinden, besloot de gemeenteraad van Hardenberg in december 2006 tot de aanleg van een nieuwe gemeentewerf.

Energiezuinig en milieuvriendelijk

Een programma van eisen met termen als duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk als vertrekpunten, vormde het uitgangspunt. Hieraan werd invulling gegeven door een breed scala aan duurzame maatregelen. Zo werden er onderhoudsarme materialen en duurzaam hout gebruikt, werd 700 vierkante meter aan zonnepanelen (voor energieopwekking) geplaatst, een warmtepomp met warmte- en koudeopslag (WKO) geïnstalleerd.

Er werd een buffertank van 80.000 liter voor opslag van hemelwater in de bodem geïnstalleerd en waterdoorlatende bestrating van 4.000 vierkante meter neergelegd. Ook werd binnen en buiten led-verlichting toegepast en werden andere 'slimme' technieken voor energiebesparing gebruikt. Het 'sedumdak' – een met diverse vetplanten begroeid dak ter grootte van 2000 vierkante meter – isoleert en houdt regenwater vast. Het bedrijfsperceel bestaat uit kantoren, kantine, magazijnen, gesloten- en open stallingen, diverse werkplaatsen en een grote opslagruimte met containeropslag. Deze zijn multifunctioneel en kunnen door het plaatsen of weghalen van muren veranderen in omvang en gebruiksmogelijkheden.

Beter eindresultaat

Naast technische duurzaamheid, speelden ook functionele- en sociale duurzaamheid een belangrijke rol in het ontwerp van de nieuwe werf. De werf moest functioneel en gebruiksvriendelijk zijn. Mede daarom kregen ook de medewerkers van de werf een belangrijke stem in de vormgeving van hun nieuwe werkomgeving.

Verschillende werkgroepen stonden aan de basis van het programma van eisen en ook gedurende het proces kregen de werknemers diverse malen de gelegenheid om hun mening te geven. Deze zienswijzen werden meegenomen en hebben op verschillende punten geleid tot een beter eindresultaat.

Resultaten

De nieuwe gemeentewerf werd in maart 2011 geopend. De meerkosten van de duurzame maatregelen worden op termijn door de lagere exploitatiekosten terugverdiend. Zo blijken de zonnepanelen na 1 jaar meer elektriciteit te produceren dan de werf verbruikt, terwijl de warmtepomp 30 tot 40 procent op de verwarmingsenergie en 90 procent op de koelingsenergie bespaart.

Ook wordt jaarlijks ongeveer 2.800 kubieke meter regenwater opgevangen en opnieuw gebruikt. Verder besparen de led-lampen 50 procent op het normale energieverbruik voor verlichting. De terugverdientijd voor al deze maatregelen loopt uiteen van drie tot acht jaar.