Duurzaam inkopen en aanbesteden

Met het programma Duurzaam Hardenberg wil de gemeente op alle mogelijke fronten zo duurzaam mogelijk bezig zijn. Daarom stelt de gemeente Hardenberg bij het inkopen van spullen en het aanbesteden van bouwwerkzaamheden eisen aan de duurzaamheid van het materiaal en de manier van produceren.

Jaarlijks koopt de gemeente Hardenberg voor ongeveer € 83 miljoen in. Hierbij gaat het om uitvoeringswerken zoals de bouw van wegen of het gemeentehuis, leveringen zoals een brandweerauto en diensten als de inhuur van extern personeel.

De gemeente heeft de landelijke intentieverklaring duurzaam inkopen ondertekend. Met het ondertekenen van deze verklaring heeft de gemeente afgesproken dat in 2012 75 % van alle inkopen duurzaam is. In 2015 moeten zelfs alle inkopen duurzaam zijn.

In de bestekken en voorwaarden die de gemeente opstelt bij inkopen en aanbesteden staan de duurzaamheidscriteria waaraan de leverancier van het betreffende product of de betreffende dienst moet voldoen. Deze criteria worden opgesteld door Agentschap NL, dat onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Een concreet voorbeeld van een project dat honderd procent duurzaam is aanbesteed, is het nieuwe bedrijventerrein Katingerveld in Balkbrug. Alles wat er in de nabije toekomst in de openbare ruimte op dit terrein gerealiseerd gaat worden is bijvoorbeeld van duurzaam materiaal gemaakt en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energie.