Gemeentelijke projecten

De gemeente Hardenberg geeft allereerst zelf het goede voorbeeld, doordat de eigen organisatie zo duurzaam mogelijk ingericht is. Bij gemeentelijke projecten of plannen is er nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid.

De gemeente koopt producten en diensten duurzaam in en ook de bedrijfsvoering wordt verduurzaamd. Ook bij de gemeentelijke gebouwen, installaties en openbare verlichting wordt energie bespaard en meer duurzame energie gebruikt.

In de afgelopen jaren zijn al veel en mooie resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld met de bouw van het meest duurzame gemeentehuis van Nederland en een duurzame gemeentewerf, duurzame straatverlichting en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en installaties.

Daarnaast is extra geïnvesteerd in duurzame 'frisse scholen', hierbij staat energiebesparing en klimaatverbetering in scholen centraal. Het nieuw te bouwen zwembad in Hardenberg wordt het meest duurzame zwembad van Nederland.

Nieuw gemeentehuis
Het gemeentehuis van Hardenberg is bij de oplevering in 2012 het meest duurzame gemeentehuis van Nederland geworden. Duurzaamheid en energieverbruik hebben als een rode draad door de verbouwing gelopen. Deze rode draad loopt door in de huidige organisatie van het gemeentehuis van Hardenberg.

H0E-woning
In de Hardenbergse wijk Marslanden is aan de Moonenlaan 60 een energieneutrale woning gebouwd: de H0E-woning. H0E staat voor Hardenberg Nul Energie. De H0E-woning maakt zichtbaar welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen in woningen en wat dit uiteindelijke oplevert.

Gemeentelijke voorbeeldprojecten
Lees meer over een aantal van de gemeentelijke voorbeeldprojecten via onderstaande links: