Windenergie langs N36 en bij rotonde Witte Paal

In een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Hardenberg is het bosgebied langs de provinciale weg N36 ten zuiden van de rotonde Witte Paal (Diffelerveld) naar voren gekomen als geschikt voor het plaatsen van windturbines.

In dit gebied is een samenhangende opstelling van windturbines in het bos mogelijk. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond en heeft initiatief getoond.

Op dit moment geeft de provincie Overijssel aan dat als gevolg van provinciaal beleid de realisatie van windturbines in dit gebied vooralsnog niet mogelijk is. De gemeente Hardenberg gaat hierover met de provincie in gesprek. Dat betekent dat deze locatie niet uit beeld is.