Restwarmtebenutting Wavin (warmtenetwerk)

Restwarmte van bedrijven op het Wavin-terrein in Hardenberg wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen op het terrein en op de naastgelegen Sportboulevard. Dit pilotproject richt zicht op de aanleg van een warmtenetwerk zodat ook andere afnemers gebruik kunnen maken van deze restwarmte.

Om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen, willen diverse partijen een open warmtenetwerk realiseren. Bij zo'n warmtenetwerk wordt de restwarmte van bedrijven op het Wavin-terrein ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven.

Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Haalbaarheidsonderzoek
Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk. Momenteel loopt een vervolgonderzoek. Dit moet resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

De gemeente Hardenberg, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, N-TRA, woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal en de Saxenburghgroep trekken samen op in dit project.