Grootschalige zonneprojecten

Met het realiseren van zeven zonneparken in de gemeente Hardenberg, kan elektriciteit voor bijna 8.700 huishoudens worden opgewekt.

Een zonnepark is een veldopstelling van zonnepanelen. De gemeenteraad heeft op 4 december 2018 ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor de volgende zeven initiatieven voor zonneparken:

  • Dedemsvaartseweg, Noord Lutten (Coöperatie Lutten levert): 2 hectare, opbrengst 1.1 MW
  • Kanaalweg Oost 95, Hoogenweg (Kronos Solar GmbH): 11 hectare, opbrengst 7,5 MW
  • Fabriekswijk De Krim (particulier): 2,4 hectare, opbrengst 1,6 MW
  • Polendwarsweg, Hardenberg (Solar Fields Nederland): 10 tot 14 hectare, opbrengst 9,1 MW
  • Krimweg 4, Anerveen (Hulter Agro Holding GV): 1,7 hectare, opbrengst 1.3 MW
  • Langewijk naast Vechtdal College, Dedemsvaart (Staho BV): 1 hectare, opbrengst 0,54 MW
  • Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost, Hoogenweg (LC Energy): 13 hectare, opbrengst 8,5 MW

Belangrijke bijdrage
In totaal gaat het om ruim 43 hectare aan zonnepanelen. Deze zeven zonneparken kunnen samen bijna 30 MW elektriciteit per jaar opwekken. Dat is voldoende voor het gemiddelde elektriciteitsgebruik van bijna 8.700 huishoudens.

Hiermee wordt voorzien in 2,5 % van de totale energiebehoefte. Daarmee leveren deze zonneparken een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstellingen.

Criteria
De plannen van initiatiefnemers voor zonneparken zijn beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Zo is gekeken of het zonnepark in ruimtelijk opzicht in de omgeving past. Ook is gekeken in hoeverre het zonnepark maatschappelijke meerwaarde biedt en of de omwonenden gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden voor omwonenden om financieel te participeren.

Bij de afweging is ook gekeken naar de bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling. Tenslotte speelt mee op welke wijze de initiatiefnemer de omgeving betrekt bij het plan.

Realisatie
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, werken de initiatiefnemers hun plannen samen met de omgeving en lokale partners verder uit. Uiteindelijk kunnen zij een omgevingsvergunning aanvragen om het zonnepark te realiseren.

Voordat het college definitief besluit op het verstrekken van de omgevingsvergunning, wordt de gemeenteraad raad expliciet geïnformeerd over de wijze waarop door indieners invulling wordt gegeven aan de overige randvoorwaarden.