Duurzame energieopwekking

De gemeente Hardenberg maakt werk van ambities op het gebied van duurzame energie. Dat doet de gemeente zoveel mogelijk samen met inwoners en partners.

De doelstelling van de gemeente Hardenberg op het gebied van duurzame energieopwekking is dat minimaal 30% van het energieverbruik in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Het gewenste eindbeeld is natuurlijk een energieneutrale gemeente.

Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden, met extra aandacht voor wind- en zonne-energie,  restwarmte en biomassa.

Lopende projecten

Er is al een aantal projecten in uitvoering die een bijdrage leveren aan het aandeel duurzame energie. Zo start de bouw van vijf windmolens in het gebied ten zuiden van Dedemsvaart.

In Hardenberg zijn meerdere bedrijven die duurzame energie zoals groen gas produceren op basis van biomassa. Twee bestaande biomassacentrales in de gemeente zijn zelfs bezig met een uitbreiding van de capaciteit.

Windpark De Veenwieken
In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gebouwd. Het windpark bestaat uit in totaal 10 windturbines: 5 turbines op grondgebied van de gemeente Hardenberg en 5 turbines op grondgebied van de gemeente Ommen.

Vijf pilotprojecten
Om de doelstelling te halen, moeten we in de gemeente Hardenberg meer duurzame energie opwekken. Daarom besloot de gemeenteraad van Hardenberg in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan:

Samen met lokale partijen, inwoners en marktpartijen
Het is de bedoeling dat deze pilotprojecten samen met lokale partijen, inwoners en marktpartijen vorm krijgen. Hierbij is aandacht voor het meeprofiteren van inwoners van een gebied waar duurzame energie wordt opgewekt, vanuit het principe: 'wie de lusten heeft, heeft ook de lasten'.

Bij elk project op het gebied van zonne- en windenergie neemt de gemeenteraad voorafgaand aan het starten van de ruimtelijke procedures (het maken van het bestemmingsplan) eerst een definitief go/no-go besluit.