Duurzaam ondernemen

Voor verschillende bedrijfssectoren vormt het energieverbruik een forse kostenpost. Door samenwerking met lokale partners, zoals ondernemersverenigingen, kan worden ingezet op informatieverstrekking aan ondernemers, inventarisatie van energiebesparings-mogelijkheden door bijvoorbeeld energiescans en ondersteuning bij implementatie van maatregelen.

Bedrijven vormen een belangrijke doelgroep bij het behalen van de door de overheid geformuleerde energiedoelstellingen. De Wet milieubeheer biedt de overheid mogelijkheden om aan deze energiedoelstellingen invulling te geven.

In het Nationale Energieakkoord (SER) is afgesproken dat de overheid meer prioriteit gaat geven aan de handhaving van de energiebesparings-bepalingen uit de Wet milieubeheer (art. 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer). Het betreft o.a. uitvoering van energiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.