Duurzaam Hardenberg

Gemeentelijke projecten

Bij projecten of plannen is er nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Hiermee wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven.

Meer informatie

Duurzame energie

Initiatieven voor duurzame energieproductie in de gemeente worden ondersteund, ook als het gaat om planologische inpassing.

Meer informatie

Duurzaam ondernemen

De gemeente werkt intensief samen met het bedrijfsleven, waarbij de gemeente een stimulerende en faciliterende rol inneemt.

Meer informatie

Energieloket

De gemeente Hardenberg informeert via het Energieloket West-Overijssel huiseigenaren over energiebesparende maatregelen en duurzame energie.

Meer informatie

Transitievisie Warmte

Hoe gaan wijken over naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Hiervoor maakt de gemeente een Transitievisie Warmte.

Meer informatie

Regionale Energiestrategie

De gemeente Hardenberg werkt samen met andere gemeenten, de provincie en waterschappen in West Overijssel aan een Regionale Energie Strategie (RES).

Meer informatie