Contact met de gemeente via WhatsApp

U kunt de gemeente Hardenberg bereiken via WhatsApp. Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

U kunt 24 uur per dag een bericht versturen via WhatsApp. De berichten worden op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur beantwoord.

Werkwijze
U stuurt als volgt een bericht via WhatsApp:

1. Voeg op uw mobiele telefoon het nummer 06 154 869 21 toe als contact.
2. Ga naar WhatsApp en selecteer het contact.
3. Verstuur uw bericht.

Let op:

  • Het nummer is uitsluitend bedoeld voor WhatsApp-berichten. Sms-berichten en inkomende oproepen worden niet beantwoord.
  • Geef geen privacygevoelige informatie via WhatsApp, zoals persoonsgegevens of een burgerservicenummer.
  • WhatsApp is niet bedoeld voor formele correspondentie, zoals bezwaarschriften, zienswijzen, of besluiten/beschikkingen.
  • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst van berichten.

Mijn Gemeente

Volg de status van uw aanvragen en bekijk uw online ingediende vragen via uw persoonlijke internet pagina van de gemeente. Log met DigiD in op Mijn Gemeente.