Contact met de gemeente via WhatsApp

U kunt de gemeente Hardenberg bereiken via WhatsApp. Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

U kunt 24 uur per dag een bericht versturen via WhatsApp. De berichten worden op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur beantwoord.

Werkwijze
U stuurt als volgt een bericht via WhatsApp:

1. Voeg op uw mobiele telefoon het nummer 06 154 869 21 toe als contact.
2. Ga naar WhatsApp en selecteer het contact.
3. Verstuur uw bericht.

Let op:

  • Het nummer is uitsluitend bedoeld voor WhatsApp-berichten. Sms-berichten en inkomende oproepen worden niet beantwoord.
  • Geef geen privacygevoelige informatie via WhatsApp, zoals persoonsgegevens of een burgerservicenummer.
  • WhatsApp is niet bedoeld voor formele correspondentie, zoals bezwaarschriften, zienswijzen, of besluiten/beschikkingen.
  • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst van berichten.

Uw mening

Wij hebben deze pagina vernieuwd. En zijn benieuwd naar uw mening.

Onderzoek contact

Geef uw feedback