Voordracht nieuwe burgemeester

Maarten Offinga (57) is door de gemeenteraad van Hardenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hardenberg. Offinga is nu nog wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Hardenberg was op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester na het vertrek van Peter Snijders. Snijders vertrok omdat hij burgemeester is geworden in Zwolle. Sinds 24 september 2019 is Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester in Hardenberg.

Offinga (CDA) is bezig aan zijn derde termijn als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij heeft onder andere financiën, economie, landbouw en de ontwikkelagenda in zijn portefeuille.

Lees het volledige bericht over de voordracht

Vervolg
De voordracht wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit is getekend. De gemeenteraad gaat er vanuit dat Maarten Offinga eind september als nieuwe burgemeester van Hardenberg aan de slag kan gaan.

Profielschets

Voor de sollicitatieprocedure is vorig jaar een profielschets opgesteld. Deze profielschets bevatte de belangrijkste competenties en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester in zijn verschillende rollen moet voldoen.

Door een digitale vragenlijst en een interactieve bijeenkomst hebben inwoners, verenigingen, ondernemers, instellingen, organisaties en stichtingen input geleverd voor de profielschets.