Alwin Mussche

Wethouder (OpKoers.nu)
Alwin Mussche

Portefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Wmo (inclusief Beschermd wonen)
 • Zorg
 • Welzijn
 • Co√∂rdinatie Samen Doen Hardenberg BV
 • Werk (ook in relatie tot arbeidsmarkt)
 • Inkomen
 • Kunst, cultuur en monumenten-beleid
 • Minimabeleid
 • Inburgering, vluchtelingen- en migratievraagstukken (incl. AZC)
 • Inclusiebeleid

Mussche zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid bestuurlijk overleg Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle en omstreken
 • Lid VNG Overijssel platform Sociaal Domein samen met Alwin
 • Lid dagelijks bestuur Werkbedrijf Regio Zwolle
 • Lid dagelijks bestuur Arbeidsmarkt Regio Zwolle (voorheen HCA)
 • Lid bestuurlijk overleg pijler Welzijn Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe
 • Vervangend lid algemeen bestuur GGD IJsselland
 • Bestuurlijk overleg WMO
 • Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen
 • Bestuurlijk overleg Stedelijke Cultuur Regio Zwolle)
 • Bestuurlijk overleg Bibliotheken

Nevenfuncties

Geen

Gebiedskernen

 • Baalderveld
 • Oud Baalder
 • Baalder
 • De Belt-Schuinesloot
 • Heemse
 • Lutten
 • Rheezerveen-Heemserveen