Nico Lansink Rotgerink

Wethouder (OpKoers.nu)
Nico Lansink Rotgerink

Portefeuille

 • Derde locoburgemeester
 • Lokale infrastructuur (inclusief parkeren)
 • Duurzaamheid/energie/klimaat
 • Milieu en afval
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Monumentenbeleid
 • Publieksdienst (behalve burgerzaken)
 • Evenementenbeleid
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
 • Gebiedsgericht werken:
  - Slagharen
  - Marslanden
  - De Belt en Schuinesloot
  - Collendoorn
  - Hoogenweg
  - Hardenbergerveld
  - Rheeze en Diffelen
  - Baalder

Lansink Rotgerink zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid aandeelhoudersvergadering ROVA
 • Lid aandeelhoudersvergadering Cogas
 • Stille vennoot CV Beheersmaatschappij LOC+
 • Lid aandeelhoudersvergadering Rendo

Nevenfuncties

 • Eigenaar Lansink Rotgerink Consultants