Mary Looman

Wethouder (PvdA)
Mary Looman

Portefeuille

 • Vierde locoburgemeester
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs en educatie
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Inburgering (inclusief azc Hardenberg)
 • Inclusie
 • Gebiedsgericht werken:
  - Balkbrug
  - De Krim
  - Kloosterhaar
  - Heemse
  - Lutten
  - Oud-Lutten en Keiendorp
  - Heemserveen en Rheezerveen

Looman zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid algemeen bestuur EUREGIO
 • Lid bestuurlijk overleg Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle e.o.
 • Lid VNG Overijssel platform Sociaal Domein
 • Lid dagelijks bestuur Werkbedrijf Regio Zwolle
 • Lid dagelijks bestuur Tafel Human Capital Agenda Regio Zwolle
 • Lid bestuurlijk overleg pijler Welzijn Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland
 • Voorzitter Stichting Vrienden van het Drents Archief
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Uithuizer Woningbouw
 • Lid commissie rechtsbescherming provincie Drenthe
 • Voorzitter welstandscommissie gemeente Midden Drenthe
 • Lid bewonersplatform Smilde
 • Lid adviescommissie Cultuur gemeente Midden Drenth