Martijn Breukelman

Wethouder (CDA)
Martijn Breukelman

Portefeuille

 • Eerste locoburgemeester
 • Coƶrdinerend wethouder Samen Doen Hardenberg BV (aandeelhouderschap)
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Sport
 • Bouwzaken (inclusief omgevingsvergunningen)
 • Wmo
 • Centrumontwikkeling diverse kernen
 • FinanciĆ«n
 • Gebiedsgericht werken:
  - Hardenberg-centrum
  - Bergentheim
  - Bruchterveld
  - Ebbenbroek
  - Gramsbergen
  - Radewijk
  - Sibculo

Breukelman zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid algemeen bestuur EUREGIO
 • Lid aandeelhoudersvergaderingen Enexis
 • Lid aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid VNG Overijssel platform Ruimtelijk Domein
 • Lid VNG Overijssel platform Financieel Domein
 • Lid netwerk Overijssel op streek
 • VNG Overijssel-lid platform Samen Werkt Beter
 • Lid bestuurlijk overleg pijler Wonen Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

Nevenfuncties

 • Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hardenberg
 • Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Ommen