Gitta Luiten

Wethouder (PvdA)
Gitta Luiten

Portefeuille

 • Vierde locoburgemeester
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs en educatie
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn (inclusief Wmo-deel Welzijn)
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Personeel en organisatie
 • Gebiedsgericht werken:
  - Balkbrug
  - De Krim
  - Kloosterhaar
  - Heemse
  - Lutten
  - Oud-Lutten en Keiendorp
  - Heemserveen en Rheezerveen

Luiten zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid algemeen bestuur EUREGIO
 • Lid bestuurlijk overleg Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle e.o.
 • Lid VNG Overijssel platform Sociaal Domein
 • Lid dagelijks bestuur Werkbedrijf Regio Zwolle
 • Lid dagelijks bestuur Tafel Human Capital Agenda Regio Zwolle

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven (hbo-onderwijs)
 • Lid bestuur Mediamatic Amsterdam
 • Mede-eigenaar zomerrestaurant De Tuinkamer Schuinesloot
 • Bestuurder Luiten BV