Jan ten Kate

Wethouder (OpKoers.nu)
Jan ten Kate

Portefeuille

 • Derde locoburgemeester
 • Lokale infrastructuur (inclusief parkeren)
 • Duurzaamheid/energie/klimaat
 • Milieu en afval
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Monumentenbeleid
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Evenementenbeleid
 • Bestuurlijke vernieuwing (samen met Maarten Offinga)
 • Gebiedsgericht werken:
  - Slagharen
  - Marslanden
  - De Belt en Schuinesloot
  - Collendoorn
  - Hoogenweg
  - Hardenbergerveld
  - Rheeze en Diffelen
  - Baalder

Ten Kate zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid aandeelhoudersvergadering ROVA
 • Lid aandeelhoudersvergadering Cogas
 • Stille vennoot CV Beheersmaatschappij LOC+
 • Lid aandeelhoudersvergadering Rendo
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid (en werkgroep lokale democratie)

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter commissie Grond Oude Diep
 • Medevennoot Maatschap Ten Kate-Buiten