Alwin te Rietstap

Wethouder (ChristenUnie)
Alwin te Rietstap

Portefeuille

 • Tweede locoburgemeester
 • Coördinerend wethouder Samen Doen Hardenberg BV (inhoudelijk)
 • Economie
 • Vrijetijdseconomie
 • Bereikbaarheid / mobiliteit / verkeer en vervoer
 • Grondbeleid (inclusief Grondbedrijf)
 • Landbouw en natuur
 • Klimaat en water (inclusief Vechtpark)
 • Gezondheid en zorg (inclusief Jeugdzorg en Wmo-deel zorg)
 • Jeugdzaken
 • Coördinerend wethouder Samen Doen Teams
 • Gebiedsgericht werken
  - Dedemsvaart
  - Gramsbergen-buitengebied
  - Baalderveld
  - Brucht
  - Mariënberg
  - Gouden ploeg
  - Oud-Bergentheim
  - Oud-Baalder

Te Rietstap zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid algemeen bestuur GGD IJsselland
 • Bestuurslid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
 • Lid Euregioraad en algemeen bestuur EUREGIO
 • Lid VNG Overijssel platform Sociaal Domein
 • Lid aandeelhoudersvergadering Vitens
 • Lid dagelijks bestuur Economische zaken Regio Zwolle
 • Portefeuillehouder internationalisering Regio Zwolle
 • Lid Program Board Dutch TechZone
 • Lid bestuur Stichting Ondernemershuis voor het Vechtdal
 • Lid aandeelhoudersvergadering Wadinko
 • Voorzitter breed bestuurlijk overleg Ruimte voor de Vecht
 • Plaatsvervangend lid bedrijvensociëteit A37
 • Lid Tafel infrastructuur/bereikbaarheid Regio Zwolle
 • Lid stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe 
 • Lid bestuurlijk overleg pijler Werk Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe 
 • Lid Stuurgroep Regiodeal Regio Zwolle
 • Lid Stuurgroep regionale acquisitie Regio Zwolle

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter comité herdenking gevallenen 40-45 Bergentheim e.o.