Maarten Offinga

Burgemeester
Maarten Offinga

Portefeuille

 • Burgemeester
 • Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie
 • Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Externe vertegenwoordiging gemeente/representatie/ambassadeurschap
 • Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerzaken
 • Bestuurlijke vernieuwing (samen met Jan ten Kate)

Offinga zit namen de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid dagelijks bestuur EUREGIO 
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJsselland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid districtelijk Veiligheidsoverleg Politie en RCIV
 • Lid Regionaal bestuurlijk kernteam Regio Zwolle
 • Lid Regiegroep Regio Zwolle
 • Lid Stuurgroep Grensoverschrijdende samenwerking Nederland – Nedersaksen
 • Lid bedrijvensociëteit A37