College van B en W

Burgemeester en wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille.

Meer informatie over Burgemeester en wethouders

Collegebesluiten

Wekelijks, na afloop van de collegevergadering stelt het college een lijst samen van alle besluiten die openbaar zijn.

Meer informatie over Collegebesluiten

Coalitieakkoord 2018-2022

CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een definitief coalitieakkoord gesloten. Het nieuwe college van B&W is donderdag 17 mei 2018 geïnstalleerd.

Meer informatie over Coalitieakkoord 2018-2022

Declaraties collegeleden

De burgemeester en wethouders zijn jaarlijks aanwezig bij bijeenkomsten. De uitgaven die hiervoor worden gedeclareerd, zijn online in te zien.

Meer informatie over Declaraties collegeleden

Begroting

Elk jaar stelt de raad in november de begroting vast. Daar staat in wat de gemeente Hardenberg in het komende jaar gaat doen en wat dat kost.

Meer informatie over Begroting

Gemeenteraad

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Inwoners van de gemeente Hardenberg kiezen de leden van de gemeenteraad rechtstreeks. 

Meer informatie over Gemeenteraad