College van B en W

Burgemeester en wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een eigen portefeuille.

Meer informatie

Collegebesluiten

Wekelijks, na afloop van de collegevergadering stelt het college een lijst samen van alle besluiten die openbaar zijn.

Meer informatie

Collegeprogramma

Het collegeprogramma 'Behoedzaam vooruit!' heeft the thema's wonen, werken en welzijn als rode draad.

Meer informatie