Bijlage bij de verkoopovereenkomst: Regels erfafscheidingen Gramsbergen IV

Uit: Beeldkwaliteitsplan Gramsbergen IV

Voor fase IV geldt net als in fase III dat omwille van een samenhangend beeld, het voor sommige plekken noodzakkelijk is voorwaarden te stellen aan de aard van de erfscheidingen. Omdat deze deelgebieden overeenkomen met fase III, zijn de voorwaarden genoemd in het beeldkwaliteitplan Gartslanden III ook geldend voor fase IV.

Op bijgevoegde afbeelding (erfscheidingen) is aangegeven op welke kavels bij de bouwaanvraag ook de erfscheiding beoordeeld zal worden.

Vergunningaanvraag

Op de kaart aangegeven erfafscheidingen moeten weergegeven worden op de (tekening bij de) vergunningaanvraag voor de bouw van uw woning. Omschrijf de afmetingen en materialen.

kwaliteits-erfafscheidingen

Uitgangspunt voor de kwaliteits-erfafscheidingen is een sokkel van metselwerk van circa 60 centimeter.

Landschappelijke erfafscheiding

Een landschappelijke erfafscheiding kan uitgevoerd worden als een haag van beuk, veldesdoorn, liguster etc.

Beeldkwaliteitsplan Gramsbergen IV verwijst naar onderstaande voorwaarden Beeldkwaliteitsplan Gramsbergen III

Erf

Bijgebouwen

  • Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume óf maken deel uit van het hoofdvolume.
  • Bijgebouwen staan bij voorkeur niet op hoeken, tenzij het deel uitmaakt van het ontwerp voor het hoofdgebouw en er sprake is van een representatieve en niet-anonieme gevelwand. Een integraal ontwerp en visie hoe om te gaan met het beeld en de beleving van de hoek is dan vereist.
  • Het bijgebouw staat minimaal 3 meter achter de voorgevel van de woning.

Overgang privé-openbaar, erfscheidingen

  • De hogere erfafscheidingen (maximaal 200 centimeter hoog) bestaan uit een duurzame kwaliteitsscheiding, zoals verankerd in het gemeentelijk beleid. Deze erafscheiding wordt met de woning mee ontworpen en opgeleverd.

Goede voorbeelden van kwaliteits-erfafscheidingen

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.