Regels erfscheidingen Meerstal

Uit: Beeldkwaliteitsplan Meerstal II, Kloosterhaar

De inrichting van de erfscheidingen maken onderdeel uit van de beeldkwaliteit van de woonstraat. Het beeld als optelsom van houten-, betonnen-, stenen- en groene schuttingen levert niet het gewenste beeld op dat in dit plan wordt nagestreefd. Voortbordurend op de eerste fase is gekozen voor groene erfscheidingen voor aan de openbare ruimte grenzende zijtuinen. 

Dat betekent concreet dat bij de beeldbepalende zijtuinen een groene erfscheiding verplicht is (hoogte ongeveer 2 meter; een haag of met hedera begroeid hekwerk. Hiermee wordt de groene uitstraling van dit plan versterkt.

In of grenzend aan de groene erfscheiding is het mogelijk een tuindeur te plaatsen zodat een zij-ingang tot de tuin mogelijk wordt. Dit is mogelijk indien deze direct aansluit op een openbaar trottoir of rijbaan. In alle andere gevallen kan een dergelijke toegang pas mogelijk gemaakt na overleg met en toestemming van de gemeente zodat ongewenste situaties (zoals een zij-ingang uitkomend op een parkeerplek of een openbare groenstrook) voorkomen kunnen worden.

Afbeelding: erfscheidingen

Vergunningaanvraag

Op de kaart (afbeelding: erfscheidingen) aangegeven erfscheidingen moeten, voor zover het bouwwerken zoals hekwerken voor klimplanten betreft, weergegeven worden op de (tekening bij de) vergunningaanvraag voor de bouw van uw woning. Omschrijf de afmetingen en materialen.

Het uiterlijk van hoge erfscheidingen die grenzen aan het openbaar gebied heeft een grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Daarom is het gewenst dat deze vergunning-plichtige erfscheidingen direct bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de woning ook worden ingediend.

Bij projectmatige bouw dient de ontwikkelaar deze erfscheiding integraal mee te nemen bij de bouw en de oplevering van de woning.

Goede voorbeelden van groene erfscheidingen

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.