Regels erfscheidingen De Marke III

Uit: Beeldkwaliteitsplan De Marke

Erfafscheidingen

Als aanvulling op het bestemmingsplan an het vergunningvrije bouwen is opgenomen dat:

  • De erfafscheiding die grenst aan het openbaar toegankelijk gebied en hoger is dan 1 meter is een kwaliteitsafscheiding. Op de afbeelding hieronder zijn de kwaliteitserfafscheidingen aangegeven.
  • De zij-erfgrenzen langs de wadi zijn aangegeven met kwaliteitsarfscheiding 1. De kwaliteitserfafscheiding 1 is een gemetselde tuinmuur, een gemetselde tuinmuur met openingen (eventueel met begroeiing erin), of een transparant, open hekwerk met begroeiing of een groene haag.
  • De zij-erfgrenzen met een openbare weg zijn aangegeven met kwaliteitsarfscheiding 2. Op deze zij-erfgrens staat ook een transformatorhuisje. Voor een goede inpassing is de kwaliteitserfafescheiding 2 een groene haag.

Het uiterlijk van hoge erfafscheidingen die grenzen aan het openbaar gebied heeft een grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Daarom is het gewenst dat deze vergunningplichtige erfafscheidingen direct bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de woning ook worden ingediend. Bij projectmatige bouw dient de ontwikkelaar erfafscheiding integraal mee te nemen bij de bouw en de oplevering van de woning.

Afbeelding: voorbeelden van kwaliteitserfafscheiding 1

Afbeelding: voorbeelden van kwaliteitserfafscheiding 2

Vergunningaanvraag

Op de kaart aangegeven gebouwde erfafscheidingen moeten weergegeven worden op de (tekening bij de) vergunning aanvraag voor de bouw van uw woning. Omschrijf de afmetingen en materialen.

Kwaliteitserfafscheiding 1

Uitgangspunt voor een gebouwde kwaliteitserfafscheiding is een sokkel van metselwerk van ongeveer 60 centimeter, passend bij de uitstraling van de woning. Een haag (zie hieronder en onder 'Kwaliteitserfafscheiding 2') is ook een goede kwaliteitserfafscheiding.

Goede voorbeelden kwaliteitserfafscheiding 1

Kwaliteitserfafscheiding 2

Dit is een meer landschappelijke erfafscheiding en kan uitgevoerd worden als een haag van bijvoorbeeld veldesdoorn, liguster enzovoorts. Deze soorten passen bij de bodemsoort ‘veen’ én het landschapstype ‘heideontginningen’.

Goede voorbeelden kwaliteitserfafscheiding 2

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.