Landelijke regelingen

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, waarmee de Rijksoverheid kleine en grote bedrijven en zelfstandig ondernemers helpt. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. 

Op de website van de Rijksoverheid leest u onder meer informatie over de volgende regelingen:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) - Gesloten
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Belastingmaatregelen
 • Energiebelastingen
 • Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
 • Klein Krediet Corona
 • Qredits
 • Overzicht regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
 • Overzicht regelingen culturele en creatieve sector
 • Overzicht regelingen mediasector
 • TOA

Welke regeling kunt u aanvragen?
Wilt u weten van welke regelingen u gebruik kunt maken? Dan kunt u gebruik maken van één van de volgende hulpmiddelen:

Het Bedrijventeam helpt

Bent u ondernemer of zelfstandige in de gemeente Hardenberg? En heeft u vragen rondom het coronavirus? Mail het Bedrijventeam op ondernemen@hardenberg.nl.