Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers uit

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.

Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van € 12 miljard.

Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Hierdoor krijgen diverse contactberoepen, die zich eerder nog niet konden registeren, toegang tot de TOGS-regeling. 

Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid, of bekijk het overzicht met beschikbare regelingen op onze Coronaviruspagina.

Het Bedrijventeam helpt

Bent u ondernemer of zelfstandige in de gemeente Hardenberg? En heeft u vragen rondom het coronavirus? Mail het Bedrijventeam op ondernemen@hardenberg.nl.