Brandveilig gebruik gebouwen in ‘1,5 meter-samenleving’

Wilt u met uw organisatie, bedrijf of instelling invulling geven aan de 1,5 meter-samenleving? Dan kan dit van invloed zijn op de brand- en vluchtveiligheid van uw pand. Het team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland denkt graag met u mee.

Als u rekening wilt houden met de 1,5 meter-samenleving, richt u mogelijk uw gebouw anders in. Door bijvoorbeeld looproutes te veranderen. Of andere ruimtes te gebruiken. Dit heeft gevolgen voor de ontruiming bij een calamiteit. Bijvoorbeeld omdat de vluchtroute langer is. Of omdat de ontruimingsalarminstallatie niet in alle ruimtes is te horen. 

Ook kan het zijn dat de afgesproken verzamelplek niet geschikt is om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Het is goed om nu stil te staan bij deze vragen, zodat u in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

Tips brandveilig gebruik

  • Hebt u de looproutes in uw gebouw aangepast? Controleer dan of dit van invloed is op het veilig vluchten. Kijk bijvoorbeeld of er obstakels zijn waardoor je niet kunt afwijken van de nieuwe looproute. En controleer of er bij een calamiteit een andere uitweg mogelijk is.
  • Controleer of uw opvanglocatie ruim genoeg is. Zodat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Zoek eventueel tijdelijk een andere of extra ruimte.
  • Maakt u gebruik van nieuwe ruimtes? Licht uw BHV-organisatie hierover in. Zij vergeten deze ruimtes dan niet bij het ontruimen van het gebouw.
  • Controleer of uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te horen is als u nieuwe ruimtes gebruikt. Of als u bestaande ruimtes anders gebruikt.

Vragen over risicovolle of afwijkende situaties?

Hebt u vragen over brandveiligheid en uw BHV-organisatie? Neem contact op met het team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland op Rb.oost@vrijsselland.nl of 088 119 78 94.

De medewerkers van het team Risicobeheersing denken graag met u mee over een verantwoorde invulling van de brandveiligheidseisen. Is concrete naleving van de eisen niet mogelijk? Dan zoeken zij een doelgerichte oplossing. Vaak in afstemming met de gemeente.

Het Bedrijventeam helpt

Bent u ondernemer of zelfstandige in de gemeente Hardenberg? En heeft u vragen rondom het coronavirus? Mail het Bedrijventeam op ondernemen@hardenberg.nl.