Noodopvang voor kinderen

Kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en alle scholen zijn in ieder geval gesloten tot en met 17 januari 2021. Ouders met een cruciaal beroep, en kinderen in een kwetsbare positie kunnen voor noodopvang terecht bij hun eigen kinderopvang of school.

Lees meer informatie over de kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

Noodopvang in de kinderopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

De gastouderopvang is wel open, maar met een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep hebben of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Bekijk het overzicht met cruciale beroepen

  • Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren.
  • De kinderopvang levert noodopvang tijdens de reguliere openingstijden van de kinderopvang.
  • In de vakantieperiode (21 december tot en met 3 januari) zijn de basisscholen gesloten. De BSO biedt noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de normale openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.
  • Is in een gezin één ouder die een cruciaal beroep uitvoert? Dan proberen ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis te regelen. Lukt het toch niet om de kinderen zelf op te vangen? Dan kunt u de kinderen naar de noodopvang brengen. Neem hiervoor contact op met uw kinderopvang of basisschool.

Betaal de kosten van de opvang door
Voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en behoud van uw kinderopvangplek is het van belang dat u de kosten van uw kinderopvangorganisatie doorbetaalt. Alle ouders die normaal gebruik maken van kinderopvang en de kosten hiervoor volledig door blijven betalen, krijgen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Meer informatie volgt op een later moment via de Rijksoverheid. 

Hebt u vragen?
Neem contact op met uw kinderopvang of school.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Publieksinformatienummer

Hebt u vragen over het coronavirus? Bel tussen 08.00 en 22.00 uur met het landelijke informatienummer: 0800 13 51.

Website Rijksoverheid

Het coronavirus heeft gevolgen voor onder meer het onderwijs, de kinderopvang, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer. Voor antwoorden op vragen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Website RIVM

Voor antwoorden op vragen over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting door het virus kunt u terecht op de website van het RIVM.