Acute hulp

Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met Samen Doen. Soms kan het ook zijn dat u buiten werktijden dringend hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld als er sprake is van acute nood, of een bedreigende situatie. 

Voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties belt u met 112.

De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp: brandweer, politie of ambulance.

Veilig Thuis

Veilig Thuis IJsselland is de hulporganisatie voor de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en crisissituaties. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met Veilig Thuis voor deskundige hulp en advies. Bel met Veilig Thuis op 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

In niet levensbedreigende situaties kunt u bellen met één van de volgende instanties:

  • Huisartsenpost: 0900 333 63 33 (buiten kantooruren)
  • Politie: 0900 88 44
  • Brandweer: 088 119 70 00
  • Ambulance: 038 468 45 00

Publieksinformatienummer

Hebt u vragen over het coronavirus? Bel tussen 08.00 en 22.00 uur met het landelijke informatienummer: 0800 13 51.

Website Rijksoverheid

Het coronavirus heeft gevolgen voor onder meer het onderwijs, de kinderopvang, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer. Voor antwoorden op vragen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Website RIVM

Voor antwoorden op vragen over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting door het virus kunt u terecht op de website van het RIVM.