Verenigingen en stichtingen

De coronacrisis raakt ook sportverenigingen, culturele verenigingen en stichtingen zoals dorpshuizen. Door verschillende regelingen proberen de gemeente Hardenberg en het kabinet de sport- en cultuurwereld en het verenigingsleven te helpen.

Op deze pagina leest u hoe wij maatwerk willen leveren. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Sporten is alleen beperkt mogelijk

Sportverenigingen in de gemeente Hardenberg moeten voldoen aan het Protocol verantwoord sporten. U kunt dit protocol downloaden op de website van NOC*NSF.

Kijk voor de veelgestelde vragen over de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement op de website van de Rijksoverheid.

Eenmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen

Het kabinet stelt voor sportverenigingen een steunpakket beschikbaar van € 110 miljoen. De steunt komt beschikbaar voor:

  • het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen over de periode 1 maart tot 1 juni 2020.
  • een financiële bijdrage voor sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2500. Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden. 

Tegemoetkoming Getroffen Sectoren (TOGS)

De landelijke Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is uitgebreid zodat ook andere sectoren nu een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 kunnen krijgen.

Deze ondersteuning is hierdoor nu ook beschikbaar voor culturele instellingen, sportclubs, sportevenementen en bijvoorbeeld fitnessclubs. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 2020 om 17.00 uur een aanvraag indienen op de website van de RVO. U ontvangt de tegemoetkoming zo snel mogelijk nadat u de aanvraag hebt ingediend. De tegemoetkoming is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Huuruitstel voor gemeentelijke gebouwen

(Sport)verenigingen en stichtingen die een ruimte of gebouw huren van de gemeente, komen in aanmerking voor huuruitstel voor de maanden april en mei 2020.

Zodra de coronamaatregelen niet meer gelden, spreken we in overleg met de vereniging of stichting af hoe de huur alsnog kan worden betaald. Dit is maatwerk. Verenigingen die gebruik willen maken van huuruitstel kunnen contact opnemen met de gemeente.

Huur gemeentelijke sportaccommodaties

Bij de verrekening van de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties zijn de laatste twee weken van maart niet in rekening gebracht. Omdat in deze weken de accommodaties door de maatregelen rondom het coronavirus niet konden worden gebruikt.

De gemeente neemt voor 1 juli een besluit over de huur voor de periode dat sportaccommodaties niet kunnen worden gebruikt. Sportverenigingen krijgen een bericht als hierover een besluit is genomen.

Als sportverenigingen de huur van het eerste kwartaal niet kunnen betalen, kijken we naar een mogelijkheid voor uitstel van de huurbetaling.

Kosteloos annuleren van reserveringen sportzalen

Verenigingen en sportclubs die een (sport)zaal hebben gereserveerd bij de gemeente, kunnen deze annuleren. Zij hoeven de gebruikelijke annuleringskosten niet te betalen. Dit kan zolang de maatregelen van het kabinet rondom de coronacrisis van kracht zijn.

Het annuleren kan gevolgen hebben voor uw vaste lasten en daarmee voor een mogelijke bijdrage vanuit de TOGS.

Uw evenementensubsidie

Hebt u subsidie ontvangen voor een evenement dat door de coronamaatregelen niet door kan gaan? Samen met u kijken we naar een passende oplossing.

Als u voor de organisatie van het evenement al kosten hebt gemaakt, hoeft u mogelijk de evenementensubsidie niet of voor een deel terug te betalen.

Tijdelijke financiële ondersteuning

Komt uw vereniging of stichting door de coronacrisis in financiële problemen? Neem dan contact op met ons. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor tijdelijke financiële ondersteuning.

Publieksinformatienummer

Hebt u vragen over het coronavirus? Bel tussen 08.00 en 22.00 uur met het landelijke informatienummer: 0800 13 51.

Website Rijksoverheid

Het coronavirus heeft gevolgen voor onder meer het onderwijs, de kinderopvang, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer. Voor antwoorden op vragen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Website RIVM

Voor antwoorden op vragen over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting door het virus kunt u terecht op de website van het RIVM.