Landelijke en regionale maatregelen

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

Op deze website van de Rijksoverheid vindt u actuele informatie.

Lokale en regionale maatregelen

Noodverordening
Voor de gemeente Hardenberg is een noodverordening COVID-19 van kracht. De meest actuele noodverordening leest u op de website van Veiligheidsregio IJsselland. Politie en gemeente kunnen door  deze noodverordening makkelijker optreden bij overtreding van maatregelen vanwege het coronavirus.

Landelijke maatregelen

Er komt stap voor stap meer ruimte in de anderhalvemetersamenleving. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Wat nu wel en wat nu nog niet mag, kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Bij deze versoepeling is het nu belangrijker dan ooit om u te houden aan de basisregels:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Publieksinformatienummer

Hebt u vragen over het coronavirus? Bel tussen 08.00 en 22.00 uur met het landelijke informatienummer: 0800 13 51.

Website Rijksoverheid

Het coronavirus heeft gevolgen voor onder meer het onderwijs, de kinderopvang, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer. Voor antwoorden op vragen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Website RIVM

Voor antwoorden op vragen over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting door het virus kunt u terecht op de website van het RIVM.