Controle gegevens

Wanneer u een uitkering ontvangt, controleert de gemeente maandelijks of u hier (nog) recht op heeft. De gemeente wordt daarbij ondersteund door het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Inlichtingenbureau zorgt ervoor dat informatie vanuit verschillende overheidsorganisaties bij de gemeente terechtkomt. Op basis van deze informatie wordt bepaald waar inwoners recht op hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

De gemeente krijgt zo maandelijks gegevens van de volgende overheidsorganisaties:

 • UWV
  Deze organisatie weet of u loon krijgt, een uitkering ontvangt of een baan hebt gevonden.
 • Belastingdienst
  De Belastingdienst heeft informatie over uw spaargeld en uw bankrekening(en). Ook weet de Belastingdienst of u huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag ontvangt. Als u een bijstandsuitkering krijgt, hebt u vaak recht op deze toeslagen.
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Bij DUO is bekend of u studiefinanciering krijgt en of u staat ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.
 • Justitiële Informatiedienst (JustID)
  Deze organisatie houdt bij welke mensen in de gevangenis zitten. Iemand die in de gevangenis zit, heeft geen recht op een (volledige) bijstandsuitkering.
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  De RDW weet welke voertuigen u heeft. De waarde van uw voertuig kan verschil maken voor de bijstandsuitkering.
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  ZN weet of u een betalingsachterstand hebt van uw zorgpremie of helemaal geen zorgverzekering hebt. In Nederland is het hebben van een zorgverzekering verplicht.
 • Andere gemeenten
  Het is bekend of u ook bij een andere gemeente een uitkering ontvangt. U mag namelijk niet meer dan één bijstandsuitkering hebben.

Inzageverzoek

Als u vragen heeft over de informatie die bovenstaande instanties over u hebben, kunt u een inzageverzoek indienen bij het Inlichtingenbureau. U ontvangt de gegevens kosteloos binnen circa twee weken.

Een inzageverzoek kunt indienen bij het Inlichtingenbureau. Voor meer informatie kunt u bellen met het telefoonnummer 088 751 37 00, of een e-mail sturen naar privacy@inlichtingenbureau.nl.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.