Bedrijventerrein Broeklanden Zuid

Het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid is de opvolger van de bedrijventerreinen Broeklanden en de Kop van Broeklanden. Hier krijgen ondernemers letterlijk de ruimte, met grote kavels en veel flexibiliteit.

Op Broeklanden-Zuid wordt 20 hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorie├źn zijn toegestaan. Het terrein wordt flexibel ingedeeld, met meerdere grote kavels van minimaal twee hectare groot.

Bekijk de digitale verkavelingskaart

Kavels eind 2019 bouwrijp

Het bestemmingsplan om de aanleg van bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk te maken, is door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk. Het bouwrijp maken van het eerste (noordelijke) deel van bedrijventerrein Broeklanden Zuid is in september 2019 gestart. De kavels zijn dan nog dit jaar bouwrijp. Dat betekent dat de bouw van bedrijfspanden begin 2020 kan starten.

Belangstellenden voor een kavel kunnen zich melden.

Het bouwrijp maken van het volgende deel van Broeklanden-Zuid start begin 2020.

Ligging en bereikbaarheid

Broeklanden-Zuid ligt tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk.

Broeklanden-Zuid is goed bereikbaar vanaf de Duitslandweg, via de rotonde ter hoogte van de Zwedenweg/Frankrijkweg. Vanaf de Broekdijk wordt een extra ontsluitingsweg aangelegd die aansluit op de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg.

Ook komt er een nieuwe ontsluitingsweg naar het terrein via de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. De Frankrijkweg wordt doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld.

De kruising van de Broeklandenweg met de Duitslandweg vervalt. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Deze maatregelen vergroten de verkeersveiligheid in dit gebied.

Water en groen

Langs de randen van het bedrijventerrein is ruimte voor water en groen. In een gebied van bijna 19 hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.

Interesse in een kavel of meer weten over de mogelijkheden op Broeklanden-Zuid? Neem contact op met het bedrijventeam.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.