Bedrijven Investeringszone

Bent u op 1 januari huurder of eigenaar van een bedrijfs- of winkelpand in het centrumgebied van Hardenberg? Dan betaalt u de belasting voor Bedrijven Investeringszone (BI-Zone). Dit gaat via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De gebruiker (huurder) van het pand betaalt de belasting. Staat het pand leeg? Dan betaalt de eigenaar. We gebruiken de opbrengst van deze belasting voor investeringen in het centrumgebied. Deze investeringen hebben het thema 'schoon, heel en veilig'.

Peildatum

1 januari is de peildatum waarop we bepalen wie eigenaar en/of gebruiker is van een huis, bedrijfspand of stuk grond. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

 • U verkoopt het huis/bedrijfspand in de loop van het jaar.
 • U stopt het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het jaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar pas in het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Verordening

Meer informatie staat in de verordening BI-zone voor Hardenberg.

Bezwaar indienen

U kunt bezwaar maken om deze redenen:

 • De WOZ-waarde van uw pand is fout.
 • De beschikking is niet voor u.
 • De onroerende zaak staat niet goed vermeld.

Bezwaar maken kan schriftelijk binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet. U doet dit bij de heffingsambtenaar WOZ. U vermeldt het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat. En u moet uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Tarieven Hardenberg

We kijken voor de tarieven naar de WOZ-waarde.

Tarieven 2022:

 • € 100.000 of minder: € 546
 • € 100.000 tot € 200.000: € 719
 • € 200.000 tot € 300.000: € 891
 • € 300.000 tot € 400.000: € 1.068
 • € 400.000 tot € 500.000: € 1.159 
 • € 500.000 tot € 1.500.000: € 1.290
 • € 1.500.000 of meer: € 1.392

Tarieven 2023:

 • € 100.000 of minder: € 553
 • € 100.000 tot € 200.000: € 727
 • € 200.000 tot € 300.000: € 901
 • € 300.000 tot € 400.000: € 1.080
 • € 400.000 tot € 500.000: € 1.173
 • € 500.000 tot € 1.500.000: € 1.306
 • € 1.500.000 of meer: € 1.408

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.