Bedrijven Investeringszone

Bent u op 1 januari huurder of eigenaar van een bedrijfs- of winkelpand in het centrumgebied van Hardenberg en Dedemsvaart? Dan betaalt u de belasting voor Bedrijven Investeringszone (BI-Zone). Dit gaat via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De gebruiker (huurder) van het pand betaalt de belasting. Staat het pand leeg? Dan betaalt de eigenaar. We gebruiken de opbrengst van deze belasting voor investeringen in het centrumgebied. Deze investeringen hebben het thema 'schoon, heel en veilig'.

Peildatum
1 januari is de peildatum waarop we bepalen wie eigenaar en/of gebruiker is van een huis, bedrijfspand of stuk grond. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

  • U verkoopt het huis/bedrijfspand in de loop van het jaar.
  • U stopt het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het jaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar pas in het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Verordening
Meer informatie staat in de verordening BI-zone voor Dedemsvaart en Hardenberg.

Bezwaar indienen
Redenen om bezwaar te maken, zijn:

  • De WOZ-waarde van uw pand is fout.
  • De beschikking is niet voor u.
  • De onroerende zaak staat niet goed vermeld.

Bezwaar maken kan schriftelijk binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet. U doet dit bij de heffingsambtenaar WOZ. U vermeldt het beschikkingsnummer dat u bij de WOZ-waarde vindt. En u moet uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Korting in 2021

Draait u verlies door de coronacrisis? Dan kunt u als ondernemer in 2021 100% korting aanvragen op de belasting voor de Bedrijven Investeringszone (BI-Zone).

Vastgoedeigenaren of verhuurders kunnen de korting ook aanvragen. Waar mogelijk moet u dan wel zorgen voor coulancemaatregelen voor uw huurders. Bij uw aanvraag voor een korting vertelt u hoe u dit gaat doen.

Tarieven Dedemsvaart

We kijken voor de tarieven naar de WOZ-waarde.

€ 100.000 of minder: € 418 (tarief 2020)
€ 100.000 of minder: € 424 (tarief 2021)

meer dan € 100.000 maar minder dan € 250.000: € 522,50 (tarief 2020)
meer dan € 100.000 maar minder dan € 250.000: € 530 (tarief 2021)

meer dan € 250.000 maar minder dan € 500.000: € 627 (tarief 2020)
meer dan € 250.000 maar minder dan € 500.000: € 636 (tarief 2021)

meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.000.000: € 731,50 (tarief 2020)
meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.000.000: € 742 (tarief 2021)

€ 1.000.000 of meer: € 836 (tarief 2020)
€ 1.000.000 of meer: € 848 (tarief 2021)

Tarieven Hardenberg

We kijken voor de tarieven naar de WOZ-waarde.

€ 100.000,- of minder: € 535 (tarief 2020)
€ 100.000,- of minder: € 540 (tarief 2021)

meer dan € 100.000 maar minder dan € 200.000: € 705 (tarief 2020)
meer dan € 100.000 maar minder dan € 200.000: € 710 (tarief 2021)

meer dan € 200.000 maar minder dan € 300.000: € 870 (tarief 2020)
meer dan € 200.000 maar minder dan € 300.000: € 880 (tarief 2021)

meer dan € 300.000 maar minder dan € 400.000: € 1.045 (tarief 2020)
meer dan € 300.000 maar minder dan € 400.000: € 1.055 (tarief 2021)

meer dan € 400.000 maar minder dan € 500.000: € 1.135 (tarief 2020)
meer dan € 400.000 maar minder dan € 500.000: € 1.145 (tarief 2021)

meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.500.000: € 1.260 (tarief 2020)
meer dan € 500.000 maar minder dan € 1.500.000: € 1.275 (tarief 2021)

€ 1.500.000 of meer: € 1.360 (tarief 2020)
€ 1.500.000 of meer: € 1.375 (tarief 2021)

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.