Zwolsewijk 142 Balkbrug en Elfde Wijk 18 Rheezerveen - ontwerp

Vanaf donderdag 23 juni 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Zwolsewijk 142 Balkbrug en Elfde Wijk 18 Rheezerveen' zes weken lang bekijken. Dit kan tot uiterlijk woensdag 3 augustus 2022.

Het bestemmingsplan gaat over Zwolseweg 142 in Balkbrug (bekend bij het Kadaster als AVE00 - G - 4827). Door dit plan wordt het mogelijk om 1 woning te bouwen.

Het bestemmingsplan verandert ook de agrarische bestemming (bouwvlak) van Elfde Wijk 18 in Rheezerveen in een woonbestemming. Met als voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit beter wordt.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Vanaf donderdag 23 juni kunt oo het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden zes weken lang bekijken. Dit ontwerpbesluit is gebaseerd op de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. 

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting bij de te bouwen woning aan de Zwolseweg 142 in Balkbrug over de voorkeurswaarde van 48 dB gaat.

Door verkeerslawaai van de N377 is de geluidsbelasting aan de zijgevels 53 dB. Aan de noordzijde wordt 57 dB gemeten.

Door het toepassen van een dove gevel wordt deze zijde vrijgesteld. Een dove gevel is een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en die voldoet aan de voorwaarden uit art. 1b vierde lid Wgh. De grenswaarden uit het Activiteitenbesluit gelden niet voor “dove gevel”.

Met het vaststellen van de benodigde hogere waarden, het toepassen van de dove gevel en het nemen van gevelmaatregelen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de locatie van de te bouwen woning.

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 23 juni 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het adres of het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00397-OW01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden kunt u vanaf donderdag 23 juni op afspraak bekijken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.