Stobbenhaarweg 7 Radewijk en Fransenweg 1 Schuinesloot - Vastgesteld

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Stobbenhaarweg 7 Radewijk en Fransenweg 1 Schuinesloot" vastgesteld. Bij de vaststelling is er niks aangepast aan het ontwerp. Er zijn ook geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

We leggen het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit vanaf donderdag 22 september 2022 ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over Stobbenhaarweg 7 in Radewijk en Fransenweg 1-1a in Schuinesloot. Het bestemmingsplan heeft als doel om landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen te slopen. En daarvoor in de plaats compensatiewoningen te bouwen aan de Stobbenhaarweg 7 in Radewijk. 

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 22 september 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00401-VG01
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Of hebt u tegen de tegen de ontwerpbesluiten een zienswijze ingediend? Vanaf vrijdag 23 september 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

  • uw naam
  • adres
  • contactgegevens
  • datum
  • omschrijving van het besluit
  • reden van uw beroep
  • kopie van het besluit
  • De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: u kunt uw beroep niet per e-mail sturen.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.