Moeshoekweg 10 Slagharen en besluit vaststelling hogere grenswaarden - vastgesteld

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Moeshoekweg 10 Slagharen" vastgesteld. Bij de vaststelling is er niks aangepast aan het ontwerp. Er zijn ook geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Bestemmingsplan

We leggen het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit vanaf donderdag 22 september 2022 ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over Moeshoekweg 10 in Slagharen. Hiermee wordt de sloop van landschapontsierende bebouwing mogelijk. En de bouw van een compensatiewoning. 

Een gedeelte van de bedrijfsbebouwing blijft bestaan en wordt gebruikt voor een kleinschalig aannemersbedrijf en statische opslag. Dit perceel krijgt een bedrijfsbestemming. De gronden met daarop de bestaande woning krijgt een woonbestemming.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Het besluit houdt verband met het toestaan van het bouwen van een woning op bij Moeshoekweg 10 in Slagharen. Ter hoogte van de zuidgevel wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt hierbij niet overschreden.

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 22 september 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00383-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het besluit vaststelling hogere grenswaarden kunt u ook bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg bekijken.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 23 september 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

  • uw naam
  • adres
  • contactgegevens
  • datum
  • omschrijving van het besluit
  • reden van uw beroep
  • kopie van het besluit
  • De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: u kunt uw beroep niet per e-mail sturen.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.