Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden - ontwerp en beeldkwaliteitsplan

Vanaf donderdag 19 mei 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden' zes weken lang inzien. Dit kan tot en met woensdag 29 juni 2022. U kunt ook het beeldkwaliteitsplan 'Notitie beeldkwaliteit Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden' in diezelfde periode inzien.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan gaan over een locatie ten noorden en oosten van de al gebouwde woningen in fase II van de wijk Marslanden (deelgebieden Cirkel II en Marshoogte) in Hardenberg. De locatie wordt begrensd door de Havermarsweg en de Plaggenmarsweg.

Met het bestemmingsplan maken we mogelijk om een schoolgebouw te bouwen en een sportcomplex aan te leggen. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de bouw van de gebouwen.

Waar kunt u het plan inzien?

Vanaf donderdag 19 mei 2022 kunt u het ontwerp bestemmingsplan op de volgende manieren inzien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u vanaf donderdag 19 mei 2022 op de volgende manieren bekijken:

  • digitaal via onderstaande documenten
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.