Industrieweg 1-3 Dedemsvaart en Hoogenweg 58 Venebrugge en Besluit vaststelling hogere grenswaarden - vastgesteld

Bestemmingsplan

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Industrieweg 1-3 Dedemsvaart en Hoogenweg 58 Venebrugge" vastgesteld. Bij de vaststelling is er niks aangepast aan het ontwerp. Er zijn ook geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

We leggen het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit vanaf donderdag 22 september 2022 ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over Industrieweg 1-3 in Dedemsvaart en Hoogenweg 58 in Venebrugge. Hiermee wordt de bouw van twee woningen bij Industrieweh 1 en 3 in Dedemsvaart mogelijk. Ook wordt de agrarische bestemming (bouwvlak) van Hoogenweg 58 in Venebrugge omgezet naar woondoeleinden. Dit onder de voorwaarden dat het zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Op 23 augustus 2022 hebben burgemeester en wethouders het besluit vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder vastgesteld.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting, ter plaatse van de twee te realiseren woningen aan de Industrieweg 1 en 3 te Dedemsvaart, ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Industrieweg 57 dB en 51 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden.

De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt niet overschreden. Met het vaststellen van de benodigde hogere waarden en het nemen van gevelmaatregelen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen.

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 22 september 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00388-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het besluit vaststelling hogere grenswaarden kunt u ook bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg bekijken.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 23 september 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

  • uw naam
  • adres
  • contactgegevens
  • datum
  • omschrijving van het besluit
  • reden van uw beroep
  • kopie van het besluit
  • De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: u kunt uw beroep niet per e-mail sturen.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.