Hardenberg Centrum, Vechtzone - vastgesteld

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Vechtzone' en het beeldkwaliteitsplan 'Vechtzone Kruserbrink Hardenberg' vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit vaststelling hogere grenswaarden vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over de ontwerpplannen ingebracht.

Vanaf donderdag 29 september 2022 liggen het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit, het beeldkwaliteitsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarden ter inzage. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op het gebied ten noordoosten van de Kruserbrink in Hardenberg en zijn bedoeld om de bouw van ongeveer 177 woningen mogelijk te maken.

Het besluit vaststelling hogere grenswaarden houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Hoe kunt u de plannen inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 29 september 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00344-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het beeldkwaliteitsplan en de vaststelling hogere grenswaarden kunt u vanaf 29 september op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg bekijken. Ook kunt u het beeldkwaliteitsplan onderaan deze pagina bekijken.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 30 september 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen de vaststellingsbesluiten. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

  • uw naam
  • adres
  • contactgegevens
  • datum
  • omschrijving van het besluit
  • reden van uw beroep
  • kopie van het besluit
  • De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: u kunt uw beroep niet per e-mail sturen.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.